Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

Danh sách lớp cần giao gấp ngày 06 - 01 - 2015

Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội Giỏi thông báo danh sách lớp cần giao ngày 06 - 01 - 2015:

1. Tìm gia sư dạy kèm Toán lớp 6; 2 buổi/ tuần; 100K - 200K/ buổi; Phúc Xá - Gia Lâm (Yên Phụ); Yêu cầu SV hoặc GV có kinh nghiệm.
Mục tiêu: Hệ thống được kiến thức môn Toán 6 từ đầu học kỳ.

2. Tìm gia sư môn Vật Lý lớp 10; 3b/ tuần; 100k/ buổi; Đền Lừ - Hoàng Mai
Y/C: SV dạy tốt - hs nam học kém

3. Tìm gia sư Toán lớp 3; 2 buổi/ tuần; 100K/ buổi; Xã Đàn - Đống Đa; Yêu cầu: Sinh viên sư phạm Toán