Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Đa thức là gì?

Trả lời:

Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét