Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Tính chất ba đường cao của tam giác

Định lý tính chất ba đường cao của tam giác:

Ba đường cao của một tam giác cùng đi qua một điểm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét