Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Số nguyên tố là gì?

Trả lời:

Số nguyên tố là một số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét