Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Thế nào là Hai tam giác đồng dạng?

I.    Hai tam giác đồng dạng :
I.1.    Định nghĩa :
Tam giác A'B'C' gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu : Các góc bằng nhau và các cặp cạnh tương ứng tỉ lệ. (A'=A, B'=B, C'=C; A'B'/AB = A'C'/AC = B'C'/BC)
I.2.    Định lí :
Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại của tam giác thì nó tạo ra tam giác mới đồng dạng với tam giác đã cho.

Chú ý : định lí cũng đúng trong trường hợp đường thẳng cắt phần kéo dài của hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại của tam giác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét