Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Đơn thức là gì?

Trả lời:

Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.

Ví dụ: 9; 3/5; x; y; 3xyz, ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét