Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Bất đẳng thức tam giác

Định lý: Bất đẳng thức tam giác:

Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại.
Cho tam giác ABC, ta có các bất đẳng thức sau:

  • AB + AC > BC
  • AB + BC > AC
  • AC + BC > AB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét