Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Ước Chung Lớn Nhất. Bội Chung Nhỏ Nhất

Trung tâm gia sư tại Hà Nội xin giới thiệu bài giảng  Ước Chung Lớn Nhất. Bội Chung Nhỏ Nhất trong toán 6.

1. Ước Chung Lớn Nhất:
  • Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.
  • Muốn tìm UWCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:
Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.
Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.
Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm.
Chú ý:
  • Hai hay nhiều số có ƯCLN bằng 1 gọi là số nguyên tố cùng nhau.
  • Trong các số đã cho, ta có thể tìm các ước của ƯCLN của các số đó.
- Đề tìm ước chung của các số đã cho, ta có thể tìm các ước của ƯCLN của các số đó.

2. Bội Chung Nhỏ Nhất:
  • Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó.
  • Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:
Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.
Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.
Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.
Chú ý:
  • Nếu các số đã cho từng đôi một nguyên tố cùng nhau thì BCNN của chúng là tích của các số đó.
  • Trong các số đã cho, nếu số lớn nhất là bội của các số còn lại thì BCNN của các số đã cho chính là số lớn nhất ấy.
- Để tìm bội chung của các số đã cho, ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét