Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Toán lớp 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình một ẩn

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

–o0o–

Cách giải :
1. Lập phương trình.
-        Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.
-        Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.
-        Lập phương trình biểu thị mối liên hệ giữa các đại lượng.
2. Giải phương trình.
3. So sánh điều kiện và kết luận.
Lưu ý : phân tích bài toán bằng bảng phân tích gồm các dòng là các đối tượng và các cột là các đặc điểm của mỗi đối tượng.
đặc điểm 1  đối tượng 2  đối tượng 3
đối tượng I
đối tượng II

=================================

BÀI TẬP SGK:

Bài toán dạng chuyển động :

BÀI 37 TRANG 30 :
bảng phân tích :
Vận tốc (km/h) Quãng đường (km) Thời gian
Xe máy x AB 9 giờ 30 phút – 6 giờ = 3 giờ 30 phút = 3,5 giờ
Ô tô x + 20 AB 9 giờ 30 phút – 7 giờ = 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Giải.

Gọi x là Vận tốc (km/h) của Xe máy. (ĐK : x > 0)
Vận tốc (km/h) của Ô tô : x + 20.
Thời gian của Xe máy trong Quãng đường AB : 9 giờ 30 phút – 6 giờ = 3 giờ 30 phút = 3,5 giờ
Thời gian của Ô tô trong Quãng đường AB : 9 giờ 30 phút – (6 + 1) giờ = 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ
Xe máy , Ô tô chạy trên cùng Quãng đường AB, ta được phương trình :
x.3,5 = (x + 20)2,5
⇔7x = 5x + 100
⇔ x = 50 (km/h).
Vận tốc (km/h) của Xe máy : 50 (km/h).
Quãng đường AB : 50 .3,5 = 175 km.

========================================

BÀI TẬP RÈN LUYỆN:

Bài 1 :

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60 km/h rồi quay về A với vận tốc 50 km/h. Thời gian lúc đi ít hơn thời gian lúc về là 48 phút. Tính quãng đường AB.

Bài 2

Một xe ôtô đi từ A đến B với vận tốc 50km/giờ, rồi quay về A với vận tốc 40km/giờ . Cả đi và về mất thời gian là 5 giờ 24 phút , Tính chiều dài quãng đường AB .

Bài 3:

Một tam giác có chiều cao bằng 1/4 cạnh đáy tương ứng. Nếu tăng chiều cao 2m và giảm cạnh đáy 2m thì diện tích tam giác tăng thêm 2,5 m2. Tính chiều cao và cạnh đáy của tam giác lúc ban đầu.

BÀI 4 :

Lúc 6 giờ 30 phút , ô tô thứ nhất khởi hành từ A . Đến 7 giờ ô tô thứ hai cũng khởi hành từ A với vận tốc lớn hơn vận tốc ô tô thứ nhất 8 km/h .Hai xe gặp nhau lúc 10 giờ cùng ngày . Tính quãng đường đi được và vận tốc của mỗi xe .

Bài 5 :

Trong cùng một ngày, một người đi xe đạp, một người đi xe máy và một ô-tô lần lượt khởi hành từ A lúc 7 giờ, 8 giờ và 9 giờ để đến B với vận tốc theo thứ tự là 10 km/h, 30 km/h và 40 km/h. Tìm độ dài quãng đường AB, biết rằng khi xe máy vừa đến B thì cùng lúc đó ô-tô cách đều xe đạp và xe máy ?
Bài 6 :

Một môtô đi từ A đến B với vận tốc 50km/h và đi từ B đến A với vận tốc 40km/h. Thời gian cả đi và về mất 9 giờ. Tính quảng đường AB.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét