Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Hệ quả của bất đẳng thức tam giác

Hệ quả của bất đẳng thức tam giác:

Trong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại.

Trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cũng lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng các độ dài của hai cạnh còn lại.

VD: Trong tam giác ABC, với cạnh BC ta có:
AB - AC < BC < AB + AC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét