Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Định lý:

Ba đường phân giác của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba cạnh của tam giác đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét