Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu:
  1. Tìm điều kiện xác định của phương trình.

  2. Quy đồng hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

  3. Giải phương trình vừa nhận được.

  4. So sánh điều kiện và kết luận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét