Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Hợp số là gì?

Trả lời:

Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 có nhiều hơn hai ước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét